Žaidimo taisyklės

 1. PRODUKTO PLATINTOJAS
  • 1.1. UAB „Kėdainių konservai”, įmonės kodas, 161612618, adresas Kėdainių g. 50, Šingalių k., LT-58191 Kėdainių r.
 2. ŽAIDIMO ORGANIZATORIUS
  • 2.1. UAB „Kėdainių konservų fabrikas“, įmonės kodas, 161612618, adresas Kėdainių g. 50, Šingalių k., LT-58191 Kėdainių r.
 3. ŽAIDIMO TERITORIJA
  • 3.1. Žaidimas vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 4. ŽAIDIMO TRUKMĖ
  • 4.1. Žaidimas prasideda 2019 12 06 ir baigiasi 2020 01 31.
 5. PRIZAI
  • 5.1.PRIZINIS FONDAS:
   • 5.1.1. Dešimt „Kėdainių konservų“ užtepėlių rinkinių.
 6. DALYVAVIMO TAISYKLĖS
  • 6.1. Dalyvauti loterijoje gali visi, nuo 2019 m. gruodžio 6 d. iki 2020 m. sausio 31 d. susikūrę savo užkandį su „Kėdainių konservų” užtepėlėmis, užsiregistravę žaidime ir pasidalinę sukurtu užkandžiu FACEBOOK paskyroje.
  • 6.2. Vienas el. paštas gali būti registruojamas tik vieną kartą.
  • 6.3. Burtų traukime dalyvauja tik teisingai įvedę el. paštą ir pasidalinę savo sukurtu užkandžiu FACEBOOK paskyroje dalyviai. 
  • 6.4. Neteisingai užpildytos registracijų paraiškos burtų traukime nedalyvauja.
  • 6.5. Žaidime registruotis gali visi Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys, ne jaunesni nei 12 metų amžiaus.
  • 6.6. Žaidimo organizatorius pasilieka teisę neišduoti prizo laimėtojui, jei dalyvis atliko tam tikrus veiksmus, kurie sukėlė pagrįstų abejonių dėl registracijos teisėtumo.
  • 6.7. Žaidimo organizatorius neprisiima atsakomybės už:
   • 6.7.1. galimus nuostolius, patirtus dalyviui atsiimant prizą;
   • 6.7.2. pasekmių dėl dalyvio klaidingai ar netiksliai nurodytų detalių.
 7. DALYVIO DUOMENŲ PATEIKIMAS
  • 7.1. Dalyvauti žaidime galima nemokamai registruojantis tinklalapyje www.uztepeles.lt. ir pateikiant privalomą informaciją: el. pašto adresą.
 8. REGISTRACIJOS LAIKOTARPIS
  • 8.1. Dalyviai gali registruotis žaidime nuo 2019 m. gruodžio 6 d. 00:01 iki 2020 m. sausio 31 d. 23:59.
 9. LAIMĖTOJŲ NUSTATYMAS
  • 9.1. Prizų laimėtojai bus renkami iš visų užsiregistravusiųjų burtų tvarka, laimėtojus nustatant pasitelkus kompiuterinę įrangą.
  • 9.2. Kiekviena paraiška, užregistruota laikantis terminų sąlygų, nurodytų 8 dalyje ir atitinkanti taisykles, turi teisę dalyvauti burtų traukime.
 10. LAIMĖTOJŲ PASKELBIMAS
  • 10.1. Su laimėtojais susisieksime asmeniškai (nurodytu el. pašto adresu) per 5 (penkias) darbo dienas pasibaigus žaidimui.
 11. PRIZO ATSIĖMIMAS
  • 11.1. Su prizų laimėtojais susisieksime jų nurodytais el. pašto adresais.
  • 11.2. Norėdami atsiimti prizus, laimėtojai turės pateikti savo vardą,  pavardę, adresą, pašto kodą ir tel. nr.  Laimėtojams prizai bus atsiunčiami į namus.
  • 11.3. Prizai nebus keičiami į pinigus ar keičiami į kitus prizus ar produktus.
 12. PRIVATUMO POLITIKA
  • 12.1. Dalyvaudami žaidime ir pateikdami mums bet kokius savo asmens duomenis, tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti šioje politikoje nustatyta tvarka. Jei nepageidaujate, kad jūsų asmens duomenys būtų panaudoti nurodytu būdu, prašome mums jų neteikti.
  • 12.2. Mes gerbiame jūsų privatumą ir saugome jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikiate ir kuriuos mes surenkame, taip, kaip nurodyta šioje privatumo politikoje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame.
  • 12.3. Dalyvaudami žaidime jūs pateikiate mums šiuos duomenis: vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, ir sutinkate, kad mes tvarkytume šiuos jūsų duomenis. Jei nesutinkate su privatumo politika, nepateikiate duomenų ar reikalaujate nutraukti duomenų tvarkymą, tai gali reikšti, kad negalėsite toliau dalyvauti žaidime.
  • 12.4. Jūsų pateiktus asmens duomenis mes naudojame žaidimo laimėtojo nustatymo tikslais, taip pat susisiekimo su jumis tikslais, įskaitant ir atsakymus į Jūsų užklausas, pastabas. Jūsų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu.
  • 12.5. Visus jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais. Žaidimų ir loterijų organizavimui ir vykdymui reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol Jūs dalyvaujate tokiame žaidime ir 1 mėnesį nuo dalyvavimo pabaigos. Žaidimo ir loterijos laimėtojo asmens duomenis saugome 10 metų. Tiesioginei rinkodarai reikalingus duomenis mes tvarkome ir saugome 3 metus nuo dalyvavimo pabaigos, išskyrus tuos atvejus, kai savo sutikimą atsiimate anksčiau.
  • 12.6. Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums organizuoti ir vykdyti žaidimus ir loterijas, o taip pat tvarko šią internetinę svetainę. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, kurjeriai ir pan. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti tretiesiems asmenims siekiant užtikrinti žaidimų ir loterijų laimėtojų nustatymo skaidrumą. Įstatymuose tiesiogiai numatytais atvejais Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.
  • 12.7. Duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
  • 12.8. Mes imamės reikalingų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintume visų duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
  • 12.9. Jūs turite teisę bet kada, susisiekę su mumis el. pašto adresu info@socialusmarketingas.lt arba paštu Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, susipažinti su mūsų tvarkomais duomenimis ir kitais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šios politikos sąlygų, taip pat teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
  • 12.10. Ši privatumo politika galioja nuo 2019 m. gruodžio 6 d.