Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos. Ši privatumo politika nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remdamiesi Mes, UAB Kėdainių konservų fabrikas, tvarkome Jūsų asmens duomenis šioje interneto svetainėje. Jūsų pateiktus asmens duomenis Mes tvarkome laikydamiesi šios politikos, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.


2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris apsilanko pas mus ir kreipiasi į mus per šią svetainę, teisę į privatumą. Mes renkame ir naudojame Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį bei elektroninio pašto adresą, miestą bei įmonės, kuriai atstovaujate, pavadinimą) tam, kad:

– Susisiektume su Jumis ir suteiktume Jums daugiau informacijos apie mūsų produktus;
– Susisiektume su Jumis ir pasiūlytume Jūsų atstovaujamai įmonei mūsų produktų tiekimo sąlygas;
– apdorotume Jūsų pateiktus produktų užsakymus;
– išspręstume iškilusias problemas, susijusias su Jūsų pasirinktais produktais;
– įvykdytume kitus savo įsipareigojimus, susijusius su produktų tiekimo sutarties vykdymu.

Kitais tikslais, pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenų tvarkymą rinkodaros tikslais, Jūsų duomenis mes tvarkome tik gavę atskirą išankstinį Jūsų sutikimą. Ne asmeniniai Jūsų duomenys, t.y. duomenys, susiję su Jūsų užsakytais produktais, gali būti anonimiškai tvarkomi statistikos tikslais, atliekant statistinius tyrimus. Bet kuriuo atveju toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybės. Mes pasiliekame teisę atskirais atvejais anonimišką statistinę informaciją perduoti trečiosioms šalims.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims. Šioje politikoje nurodytais atvejais tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes pasiliekame teisę juos pateikti trečiosioms šalims tik remdamiesi šios politikos 2 punkte nurodytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Mes neatskleisime trečiosioms šalims Jūsų asmens duomenų jokiais kitais atvejais nei nustatyta šioje polikoje, prieš tai negavę išankstinio Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus privalėsime tai padaryti.


4. Informacija Jūsų kompiuteryje. Mes galime rinkti slapukus į Jūsų kompiuterį, kai Jūs lankotės šioje svetainėje. Ši informacija Jums palengvina naudojimąsi svetaine bei užtikrina, kad kiekvienąkart joje lankantis Jums nereikėtų į svetainę iš naujo įvedinėti savo duomenų. Jūs galite šią informaciją ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančią interneto naršyklę.


5. Asmens duomenų saugumas. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, Mes naudojamės saugiomis organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis, kurios tinkamai apsaugo šiuos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo visų kitų neteisėtų veiksmų.


6. Pranešimai. Visus pranešimus ir/ar prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, priimame elektroniniu paštu info@kkf.lt arba raštu adresu, Kėdainių g. 50, Šingalių k., Kėdainių rajonas, o atsakymą Jums išsiųsime el. paštu.


7. Sutikimas. Pateikdami savo asmens duomenis šioje svetainėje, Jūs sutinkate, kad jie būtų tvarkomi kaip išdėstyta šioje politikoje.


8. Politikos keitimas. Mes turime teisę iš dalies arba visiškai keisti šią politiką, pranešdami apie tai Jums šioje svetaineje. Jei naudositės šia svetaine po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.


9. Duomenų saugojimas. Mes saugome Jūsų asmens duomenis tik politikoje nurodytais tikslais ir tik tiek, kiek reikia tiems tikslams pasiekti. Jeigu gavote informaciją apie mūsų produktus, Jūsų duomenis saugosime ne ilgiau kaip vienerius metus, vėliau Jūsų duomenis sunaikinsime.


10. Teisė būti pamirštam. Jūs turite teisę duomenis pakeisti, perkelti ir turite teisę būti pamirštas. Susisiekime ir mes Jūsų teises įgyvendinsime.